माश्यांची नावे (Fish Name in Marathi) :- येथे तुम्हाला मराठी आणि इंग्रजीमध्ये 4० माश्यांची नाव देण्यात आले आहे. बऱ्याचदा इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना पक्ष्यांची नावे शिकवली जातात. आणि यासंदर्भातील प्रश्न स्पर्धा परीक्षांमध्येही विचारले जातात.

Fish Name in Marathi
Fish Name in Marathi


माश्यांची नावे (Fish Name in Marathi) त्यांच्या फोटोसह मराठीत देण्यात आली आहेत. ही माहिती विद्यार्थी आणि मुलांसाठी खूप उपयुक्त आहे. मासे अतिशय आकर्षक असतात. या जगात पक्ष्यांच्या 10,000 पेक्षा जास्त प्रजाती आढळतात. 

मित्रांनो, आता खाली दिलेल्या तक्त्यात काही माश्यांची नावे देण्यात आले आहे. त्यांना ओळखा. या सर्व माश्यांची  मराठी नावे basa fish in marathi, tuna fish in marathi, salmon fish in marathi, mackerel fish in marathi  त्यांच्या फोटोसह देण्यात आली आहेत. जे तुम्ही पक्ष्यांना सहज ओळखू शकता. 


माश्यांची नावे (Fish Name in Marathi)


अनु.क्र

     मराठी नाव 

      इंग्रिजी नाव 

 1.

 रावस मासा

 Salmon fish

 2.

 सुरमई मासा

 Seer fish

 3.

 सकला, सुरमई

 Kingfish

 4.

 तरली, पेडवे मासा

 Sardines fish

 5.

 कुपा मासा

 Tuna fish

 6.

 बांगडा

 Mackerel fish

 7.

 वाम मासा

 Eel fish

 8.

 दवाक,  माथी मासा

 Herring fish

 9.

 कटला मासा

 Catla fish

 10.

 बोंबील

 Bombay Duck

 11.

 कोळंबी

 Prawns

 12.

 कालव मासा, तांबडा, रुई मासा

 Rohu fish

 13.

 शिंपल्या

 Clams

 14.

 सुकट

 Baby Prawns

 15.

 पापलेट, हलवा मासा 

 Pomfret

 16.

 टोळ मासा

 Murrel fish

 17.

 शीलन मासा

 Basa fish

 18.

 शेवटो

 Parshe fish

 19.

 घोल, ढोम

 Jewfish

 20.

 सौंदाळे

 Trevally fish

 21.

 घोल, ढोम

 Croaker fish

 22.

 शिंगळा

 Catfish

 23.

 मांदेळी

 Anchovy fish

 24.

 हेकरु,गोबरा 

 Grouper fish

 25.

  हळवा, हिमरा मासा

 Mahi fish

 26.

 तरली, पेडवे मासा

 Sardines fish 

 27.

 ट्राउट मासा

 Trout fish

 28.

 चिलापी

 Tilapia fish

 29.

 राणी, शेवटो मासा

 Red mullet fish

 30.

 पेडी

 Hilsa fish

 31.

 सौंदाळे

 Butterfish

 32.

 खजूरा, चोनक, भेटकी 

 Barramundi fish

 33.

 मुशी मासा, मोरी मासा

 Shark Fish

 34.

 म्रिगळ मासा

 White carp fish

 35.

 हेकरु,गोबरा मासा

 Cod fish 

 36.

 हलवा

 Black Pomfret fish

 37.

 खेकडा

 Crab

 38.

 राणी मासा

 Pink perch fish

 39.

 तांबुसा, राजाराणी

 Red Snapper fish

 40.

 झिंगा

 Lobster fish
माश्यांची नावे (Fish Name in Marathi)

1.  रावस मासा (Salmon fish)

Salmon fish in Marathi
Salmon fish in Marathi


2.  सुरमई मासा (Seer fish)


3.  तरली, पेडवे मासा (Sardines fish)4. कुपा मासा (Tuna fish)

Tuna fish in Marathi
Tuna fish in Marathi


5. बांगडा (Mackerel fish)

Mackerel fish in Marathi
Mackerel fish in Marathi

6. वाम मासा (Eel fish)

Fish Name in Marathi
Fish Name in Marathi


7. दवाक,  माथी मासा (Herring fish)8. कटला मासा (Catla fish)


9. कोळंबी (Prawns)

10.  कालव मासा, तांबडा, रुई मासा (Rohu fish)
rohu fish in marathi
rohu fish in marathi


11. 
पापलेट, हलवा मासा (Pomfret)
fish in marathi
fish in marathi


12. टोळ मासा (Murrel fish)

13. शीलन मासा (Basa fish)
Basa fish in Marathi
Basa fish in Marathi


14. शेवटो (Parshe fish)

15. सौंदाळे (Trevally fish)

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने